martes, 20 de marzo de 2007

Reunió amb l'Ajuntament !

El passat dia 18 de març es va celebrar una reunió a l’Ajuntament de Sant Cebrià per tal de fer un anàlisi del document “Proposta de projecte temporal d’Urbanització” presentat per l’associació a l’alcaldia el dia 14 de Març.

A la reunió varen estar presents per una banda l’Acalde i els representants del diferents partits politics, i per altre banda el presidents i els vocals de l’associació de veïns de castellà d’Índies.

Ús adjuntem una copia del document :PROPOSTA DE PROJECTE TEMPORAL DE URBANITZACIÓ.

ANTECEDENTS:

La Associació de Veïns de Castella d’Índies de Sant Cebrià de Vallalta és una entitat de caràcter social , sense ànim de lucre, fundada el 18 de juliol de 2006 amb els següents fins:

 • Vetllar pels interessos comuns a totes les persones associades i representar-les davant persones físiques, jurídiques i administratives en totes les qüestions que es poguessin considerar d’interès per a la associació i els seus membres.

 • Fer exigir el compliment de les normes legals aplicades dins l’àmbit geogràfic d’actuació de l´esmentada associació.
 • Promoure iniciatives culturals i recreatives.
 • En general, totes aquelles que es poden derivar dels motius de la seva constitució.

SITUACIÓ ACTUAL:

La urbanització Castellà d’índies, és el territori físic en el qual la associació de veïns desenvolupa la seva activitat, i en aquesta extensió del municipi de Sant Cebrià de Vallalta, concentrarà els seus esforços amb les persones que hi viuen.

És per això que, trobant-se en els seus inicis fundacionals, ha realitzat una tasca de recollida d’informació, treball social i associatiu entre els convivents d’aquest territori físic, valorant, per ordre de prioritat, les següents necessitats:

1. Estat urbanístic de la urbanització.
2. Local social pels veïns de la urbanització.
3. Àrea d’esbarjo infantil, esportiu y de gent gran.
4. Transport urbà.
5. Comunicació tecnològica: TV, Internet.


Degut als nous esdeveniments posats de manifest a les diferents reunions mantingudes recentment amb el Sr. Jaume Borrell, Alcalde del municipi, en referència a:


 • Dimissió de la Junta de l´ECU.
 • Projecte esportiu de la zona del restaurant “Los Arcos” fallit.
 • Obligatorietat legal de dotar a la urbanització de: asfaltat integral, clavegueram, llum pública, soterrament de línies elèctriques, telefòniques, gas i instal•lació de depuradores; en un temps acotat: 2010.
 • Necessitat de donar infraestructures lúdiques i socials a la urbanització segons pressupost municipal.
 • Necessitat de fomentar la bona comunicació personal, social i tecnológica entre veïns, veïns-ajuntament, …

PROPOSTES DE MILLORA

Des de la associació de veïns, i segons el desenvolupament dels temes exposats, proposem i recolzem:

1. Reconversió de L´ECU:

 • Desaparició del mateix
 • Contractació per concurs públic immediat d´ una nova empresa de gestió privada de manteniment que es faci càrrec amb l’ajuntament del bon estat dels carrers i l’entorn y finançada amb el 30% del I.B.I.
 • Establir data final de recepció de la urbanització: 2010 .
 • Buscar finançament desde l ´Ajuntament.
 • Realització de les obres i recepcionar la urbanització.

2 i 3: Reconversió del projecte de la zona del restaurant “Los Arcos”:

 • Ubicació de local social d’uns 120-140 m2: 2 WC, despatx, magatzem i sala general: a desenvolupar amb l’arquitecte municipal i voluntaris de la urbanització. Pensem que se podria finançar amb els 30.000,00 euros que el Ajuntament té par repartir del exercici 2006, a mes a mes del corresponent al exercici 2007.
 • Ubicació de zona d’esbarjo infantil, a sufragar amb finançament ja reservat: 18.000 €., condicionat a que se construïa en primer lloc, la seu social.
 • Ubicació de zona de petanca.
 • Tancament integral de tota la zona.
 • Fixat temps de execució.

  4. Presentació de l’estudi de viabilitat de empresa externa quan finalitzi sobre transport urbà i taxi al municipi. Estudi de necessitats de les persones, i implantació de millores de mobilitat: augmentar el servei de taxi.

  5. Instal.lació d´antenes repetidores per establir xarxa de comunicació wire-less als bens immobles que l´ajuntament té a la urbanització, i compra de nodes per instal.lar a cases particulars de voluntaris. Establir un grup de treball desde l´Ajuntament amb el projecte Sant Cebrià Wire-less i el Sr. Juan Hidalgo, veí de la urbanització, que dictaminarà la quantitat de nodes a instal.lar.

  6. Solucionar els problemes de visibilitat d’alguns canals de TV, instal•lant un altre repetidor que connecti amb l’existent de Can Palau.
I per deixar constància, es signa i segella a Castellà d’índies, el 14 de març del 2007 en representaciò de la Junta Directiva de la Associació de Castellà d’Índies.


Qualsevol dubte que tingueu poseu-se en contacte amb nosaltres o be deixe un comentari !

Gràcies, A.A.V.V. Castellà d'Indies.

No hay comentarios: